Antrepo

Antrepo

Antrepo

Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda muhafazasına imkan tanıyan bir gümrük rejimidir. Malların antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, mallara gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm malların antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.

Copyright 2024 UG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Bu web sitesi, Cmd Market®️
Web Tasarım Yazılımları ile hazırlanmıştır.
Soru Sor
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz _