İthalat

İthalat

İthalat

Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler.
Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel , şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.
İthalat Rejim Kararı 5. Madde” kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ,insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan önlemlerin dışındaki malların ithali serbesttir.” Hükmünü içermektedir.
Umut Gümrükleme olarak ithalat talebinin bize ulaşmasıyla birlikte aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz:

 • İthalatı gerçekleştirilecek eşyanın gelişinden önce ilgili acenta veya nakliye firmalarından gerekli veriler toplanarak müşteriye bilgi vermek,
 • G.T.İ.P ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numaralarını tespit etmek,
  Eşyanın gelişiyle, orijinal evrakların bize ulaşmasını takiben ordinonun alınmasını sağlamak,
 • Hukuki kurallara uygun olarak beyanname tescilini yaptırmak,
  İthal edilen eşyada hasar,kırık,eksiklik vb varsa tespit ve tutanakları yapılarak ilgili yerleri ve müşteriyi bilgilendirmek,
 • Gümrük vergi,resim ve harçlarının doğru olarak tespit,tahakkuk ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 • İthal edilecek eşya teminatlı ise teminat işlemlerini sonuçlandırmak,
  Gerekli tüm işlemlerin sorunsuz sonuçlandırılmasını takiben eşyanın belirtilen adrese sevk edilmesini sağlayarak müşteriye gerekli bilgiyi vermek,
 • Biten ithalat işleminde gerekli muhasebe ve elektronik arşiv işlemlerini yapmak.

Copyright 2024 UG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Bu web sitesi, Cmd Market®️
Web Tasarım Yazılımları ile hazırlanmıştır.
Soru Sor
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz _