İhracat

İhracat

İhracat

İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür.
Umut Gümrükleme olarak ihracat talebinin bize ulaşmasını takiben aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz:

 • İhraç edilecek eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ) numarasının tespit edilmesi,
 • Eşyanın nevine göre ilgili İhracat Birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
 • İhracat Yönetmeliği ve İhracat Rejimi Çerçevesinde gerekiyorsa ilgili makamlardan ön müsaadelerin alınmasını sağlamak ve sağlık sertifikası, ziraat, kontrol belgesi,A.TR-1, E.UR-1, menşe şahadetnamesi v.b özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Eşyanın konteynere / araca yüklenmesini takiben gümrük işlemlerini tamamlamak,
 • Gerekli evrakların tamamlanmasıyla gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek,
 • Beyannamenin kabul ve tescilini sağlayarak muayene ve tespitini yaptırmak,
 • İhraç konusu eşyanın yurt dışı edilmesi ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak,
 • Kapanış işlemlerini takiben evrakların ihraç eden müşteriye ulaşmasını sağlamak,
 • Teşvikli ihracatlarda teşvik Belgesini gümrükten kapatmak.,
 • Teminat mektuplarını çözmek,
 • İhracat işleminin bitişini takiben tüm işlemlerin muhasebe ve elektronik arşiv kayıtlarını yapmak,

Copyright 2024 UG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Bu web sitesi, Cmd Market®️
Web Tasarım Yazılımları ile hazırlanmıştır.
Soru Sor
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz _